Glavni urednik: dr. Mustafa Cerić, akademik

Izvršni urednik: dr. Ekrem Tucaković

Urednik – art direktor: dr. Mehmed Akšamija, akademik

 

Redakcija

Dr. Nedžad Grabusdr. Ahmet Alibašićdr. Mensur Valjevacdr. Ahmed Kulanić i dr. Mutlaq Rašid Al-Qarawi

 

Savjetodavni odbor

Feisal Abdul-Rauf imam, Inicijativa Kordoba (SAD)

Mr. Abdullah Martin Drury ,Univerzitet Waikato (Novi Zeland)

Dr Hisham A. Hellyer Royal United Services Institute u Londonu (Velika Britanija)

Dr. Benjamin Idriz imam, Minhenski forum za islam (Njemačka)

Dr. Abdullah Al Lheedan Univerzitet Kralja Sauda u Rijadu (Saudijska Arabija)

Dr. Ferid Muhić Akademik BANU Unverzitet ‘Sv. Kiril i Metodij’ u Skoplju (Sjeverna Makedonija)

David Shlomo Rosen rabin, savjetnik za međuvjerska pitanja Glavnog rabinata Izraela (Izrael)

Dr. Stefan Schreiner Univerzitetu u Tibingenu (Njemačka)

Gunnar Stålsett Biskup emeritus, predavao na Sveučilištu u Oslu (Norveška)

Dr. Ugo Vlaisavljević Univerzitet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina)

Dr. William Vendley Svjetska konferencija religija za mir (SAD)

 

 

Izdavač: Centar za dijalog – Vesatijja

Za izdavača: Dr. Senad Ćeman

Sekretar redakcije: Mohamed-Suleyman Tadefi

Lektor za bosanski jezik: Aida Krzić

Prevodioci na engleski jezik: Milica Babić, Amina Mulabdić

Lektor za engleski jezik: Gina Landor, Abdullah Drury

Design: akademik Mehmed Akšamija

DTP: M.Arch. Ammar Akšamija

Tiraž: 1.000 primjeraka