Časopis

Illuminatio/Svjetionik/Almanar je naučni časopis za afirmaciju novih ideja o vjeri, moralu, umjetnosti, naciji, društvu i državi, uz istodobnu a rmaciju tradicije (taṣdīq) i inovaciju društvene i državne misli (tadždīd). Illuminatio/Svjetionik/Almanar poziva ulemu, učenjake, lozofe i druge autore s područja društvenih i humanističkih nauka da na kritičan način osvjetle i teške izazove suvremenog promišljanja religije, filozofije, etike, povijesti, umjetnosti, državotvornosti, društvenih i humanističkih nauka, a u kontekstu historijskih i suvremenih bosanskih, regionalnih i svjetskih dešavanja. Objavljuju se članci koji su utemeljeni ne samo na izvorima Božanske objave, već i na osobnom razumijevanju i iskustvu o Bogu, čovjeku i svijetu. Časopis je otvoren za objavljivanje prijevoda važnih radova i prikaze knjiga.