Svezak 2, br. 2; godina II; jesen 2021

DOI: 10.52510/sia.v2i2.26

U ovom broju pero akademika Mehmeda Akšamije nudi vam nastavak analize umjetničkog djelanja (qadar/ṣināʿata) u okviru islamskog svjetonazora. Svojom analizom i postavljanjem granica u skladu sa priznatim autoritetima „islamske umjetnosti“, akademik Akšamija, po prvi put, jasno definira modalitete diskursâ qadar/ṣināʿata, modalitete koji su nedvojbeno utemeljeni na ìslāmskim izvorima (ar. al-mardžaʿ ili al-maṣdar).

DOI: 10.52510/sia.v2i2.27; UDK: 7.033.3:28
Izvorni naučni rad

Namjera ove analize je nastaviti započetu raspravu (iz prethodnih brojeva) o nekim dijelovima povijesti onog što se deklarira ili titulira kao „islamska umjetnost“ u kritičnom okviru kako okcidentalno-vesterniziranih tako i nekih muslìmānskīh teorijskih pogleda. Analizom i postavljanjem granica u skladu s prevladavajućim autoritetima, pridonijet će se vitalnim modalitetima diskursâ qadar/ṣināʿata, koji su rezolutno ìslāmskī i u skladu s izvorištem (ar. al-mardžaʿ ili al-maṣdar). Posebno se želi skrenuti pažnja na zalaganje za različitost, upravo zbog okcidentalno-vesterniziranog akademskog nastojanja da se zanemari duh jedinstva i autorefleksivnih islamskih konstanti karakterističnih diskursâ qadar/ṣināʿata uz nametanje umjetne dihotomije sakralnog i profanog, te paradigmatskih pogleda na vrednovanje kreativnog (estetiziranog) postignuća začetnika/dizajnera reprezentacije, odnosno homo islamicusa, kao apsolutnog zapadnjačkog vlasništva (western ownership).

DOI: 10.52510/sia.v2i2.28; UDK: 28-78 :321.74(497.1)
Pregledni stručni rad

Naslijeđe jugoslavenskog socijalizma još je djelotvorno na identitarnu ravan država i naroda sljednika te bivše zajedničke države. Odnos komunističke doktrine i religije, u našem ispitivanom slučaju islama, posebno zaokuplja pažnju istraživača. Na marginama isčitavanja dvije recentne knjige o odnosu islama, Bošnjaka i socijalizma nastao je ovaj tekst.

DOI: 10.52510/sia.v2i2.29; UDK: 340.15(420)
Pregledni stručni rad

Poduzimanje pravne reforme postaje nužno onda kada pravni sistem ne odgovara na potrebe društva u promijenjenim društvenim okolnostima. Reformu pravnog sistema moguće je provesti na temelju postojećih izvora, unutar pravnog sistema koji se želi reformirati ili putem pozajmljivanja pravnih instituta iz naprednijih pravnih sistema, koji su od ranije poznati. Oživljavanjem funkcije države u Evropi od XI stoljeća sve više vladara poseže za reformom pravnog sistema kao odgovorom na narastajuće probleme s kojima se društvo suočava. Ova reforma započeta je na Siciliji 1140. godine, donošenjem Assize iz Ariana, a nastavljena je u Engleskoj donošenjem više assiza od strane kralja Henryja II.

DOI: 10.52510/sia.v2i2.30; UDK: 28-42, 28-1
Pregledni naučni rad

Za muslimane širom svijeta postoji nekoliko osnovnih riječi ili pojmova u islamu koji služe za obnavljanje osnovnog vjerovanja i znanja kod ljudi koji bi htjeli osjetiti suštinu islama u njegovim temeljnim vrijednostima kao preduvjet za razumijevanje svrhe ovosvjetskog života i svrhe vjerovanja u Ākhiret, tj. budući vječni život. Budući da je riječ bila na početku, riječ će biti s čovjekom sve dok živi na ovom svijetu. Zaista, riječ će biti s čovjekom na kraju njegovog zemaljskog života kao svjedok za njega ili protiv njega kada će doći da polaže račun pred svojim Gospodarom, kojem je bio dužan za svoj život na ovom svijetu.

DOI: 10.52510/sia.v2i2.31; UDK: 821.131.1.; 09; 821.163.4(497.6)
Stručni članak

Ove 2021. godine obilježava se 700 godina od smrti Dantea Alighierija, italijanskog pjesnika, književnika i mislioca kojeg mnogi časte velikim pridjevima i znakovima priznanja. Povodom te godišnjice ovaj esej bavi se, ukratko, nekim razlozima zašto je Dante u svome djelu Božanstvena komedija, Božijem poslaniku Muhammedu doznačio mjesto u paklu.

DOI: 10.52510/sia.v2i2.33; UDK: 821.163.4(497.6)-1; 28-291
Stručni članak

Bektašijski duhovni put bio je veoma raširen i utjecajan diljem Osmanske imperije. U najranijim poduhvatima Osmanlija bektašijski šejhovi i derviši bili su aktivni učesnici. U kasnijem periodu, posebno u šesnaestom i sedamnaestom stoljeću, učenje bektašijskog duhovnog puta rasprostranilo se po cijelom Balkanu. Od Grčke do Budimpešte, od Trakije do Bosne postojale su bektašijske tekije a bile su lokalni obrazovni i kulturni centri.

DOI: 10.52510/sia.v2i2.34; UDK: 929 Korkut D.

Hikmet Karčić, Derviš M. Korkut: A Biography : Rescuer of the Sarajevo Haggadah

El-Kalem : Institute for Islamic Tradition of Bosniaks, Sarajevo, 2020., 85 str., ISBN 978-9958-23-535-1 (El Kalem); ISBN 978-9958-575-17-4 (Institute for Islamic Tradition of Bosniaks)

Copyright © 2020. Powered by Svjetionik. All rights reserved.