DOI: 10.52510/sia.v2i2.28; UDK: 28-78 :321.74(497.1)
Pregledni stručni rad

Naslijeđe jugoslavenskog socijalizma još je djelotvorno na identitarnu ravan država i naroda sljednika te bivše zajedničke države. Odnos komunističke doktrine i religije, u našem ispitivanom slučaju islama, posebno zaokuplja pažnju istraživača. Na marginama isčitavanja dvije recentne knjige o odnosu islama, Bošnjaka i socijalizma nastao je ovaj tekst.

On kritički propituje mjestu i ulogu islama i institucije Islamske zajednice u savremenom i nacionalnom i političkom razvoju Bošnjaka s akcentom na recentna društvena zbivanja.

Ključne riječi: islam, Bošnjaci, socijalizam, Islamska zajednica, Bosna i Hercegovina.