DOI: 10.52510/sia.v2i2.31; UDK: 821.131.1.; 09; 821.163.4(497.6)
Stručni članak

Ove 2021. godine obilježava se 700 godina od smrti Dantea Alighierija, italijanskog pjesnika, književnika i mislioca kojeg mnogi časte velikim pridjevima i znakovima priznanja. Povodom te godišnjice ovaj esej bavi se, ukratko, nekim razlozima zašto je Dante u svome djelu Božanstvena komedija, Božijem poslaniku Muhammedu doznačio mjesto u paklu.

Esej se bavi pitanjima izvora i literature, prije svega srednjovjekovne, koja je izvršila utjecaj na Dantea u formiranju njegove opće predodžbe o islamu i Muhammedu, a. s. Esejom se stavlja do znanja da ni sa Danteom nije prestalo evropljansko srednjovjekovno, uglavnom negativno, a vrlo često i mrzilačko i ponižavajuće, tretiranje islama i Muhammeda, a. s. Esej ukazuje na potrebu razlikovanja Dantea i kršćanstva, jer Dante predstavlja samo sebe, svoje pjevanje i svoje mišljenje..

Ključne riječi: Dante, Božanstvena komedija, Poslanik Muhammed, Pakao, Inferno, islam kao ʼkršćanska zastranaʼ, Poslanik Muhammed kao ʼzastranjeli arabljanski biskupʼ