DOI: 10.52510/sia.v2i2.33; UDK: 821.163.4(497.6)-1; 28-291
Stručni članak

Bektašijski duhovni put bio je veoma raširen i utjecajan diljem Osmanske imperije. U najranijim poduhvatima Osmanlija bektašijski šejhovi i derviši bili su aktivni učesnici. U kasnijem periodu, posebno u šesnaestom i sedamnaestom stoljeću, učenje bektašijskog duhovnog puta rasprostranilo se po cijelom Balkanu. Od Grčke do Budimpešte, od Trakije do Bosne postojale su bektašijske tekije a bile su lokalni obrazovni i kulturni centri.

Budući da su Bošnjaci bili veoma aktivni učesnici u svim zbivanjima u Osmanskom carstvu, a posebno na kulturnom polju, neki od njih dali su svoj doprinos i bektašijskoj književnosti. Predstavit ćemo u ovom radu trojicu naših autora koji su pisali bektašijske sakralne pjesme – nefese.

Ključne riječi: Bektašije, Bošnjaci, duhovni put, književnost, poezija, nefes.