Svezak 3, br. 1; godina III; proljeće 2022

DOI: 10.52510/sia.v2i2.26

U ovom petom nastavku akademik Akšamija analizira i raspravlja o „nekim dijelovima povijesti onog što se deklarira ili titulira kao 'islamska umjetnost' u kritičnom okviru kako okcidentalnovesterniziranih tako i nekih muslìmānskīh teorijskih pogleda“.

DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v3i1.35 UDK: 28:008]:316.722
Izvorni naučni rad

Namjera ove analize je nastaviti već započetu raspravu (iz prethodnih brojeva) o nekim dijelovima povijesti onog što se deklarira ili titulira kao „islamska umjetnost“ u kritičnom okviru kako okcidentalnovesterniziranih tako i nekih muslìmānskīh teorijskih pogleda.

DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v3i1.38 UDK: 2-26./.28:[323.28:327.39
Izvorni naučni rad

Ovaj članak je fokusiran na međudjelovanje prirodne vjere (al-īmān), formalne ili umjetne religije (al-dīn) i umijeća politike (fann al-siyāsah) u islamu. Vjera (trust) u Boga je iskonska vjera (al-īmān) koju dijele svi ljudi svjesni da su Božija stvorenja kojima je Svevišnji Bog udahnuo Svog duha (al-rūḥ).

DOI: DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v3i1.39 UDK: 22-74-428.3
Pregledni naučni rad

Zaynuddīn bin Ibrāhīm, poznat kao Ibn Nudžaym (1520–1563), jedan je od najplodonosnijih autora hanefijskog mezheba iz perioda rane osmanlijske vladavine. U svoje vrijeme bio je jedan od predavača na glasovitom Al-Azharu. Pročuo se po svom djelu Al-Ašbāh wa an-Naẓāir iz područja pravnih (fikhskih) pravila, u kojem je, na teoretskoj ravni, pokazao značaj i ulogu pravnih pravila u razumijevanju i tumačenju prava, prema hanefijskoj pravnoj doktrini.

DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v3i1.40 UDK: 28-23-9:316.774
Pregledni stručni članak

Autori analiziraju pitanje odnosa prema konceptu antiintelektualizma u savremenim društvima tragajući za njegovom povezanošću s tradicionalnim konceptom al-džāhilijjah unutar muslimanske tradicije.

DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v3i1.40 UDK: 908:28-523](497.6 Dobre vode)
Pregledni stručni članak

Kompleks „DOBRE VODE“ („GOOD WATERS“) je lociran u općini Foča (geografske kordinate: 43º35'12.91''N, 18º39'34.56''E, elevation: 1043). Od Foče je udeljen oko 13 km, od Goražda oko 28 km, a od Sarajeva oko 40 km (zračnim linijama). Najbliža sela ovom lokalitetu su Kolun i Zarudine.

DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v3i1.40 UDK: 327.5:316.48](569.4)
Pregledni stručni članak

Dok se Sarajevo, poznato kao evropski Jerusalem, još uvijek nosi s neriješenim posljedicama rata prije 25 godina, u Jerusalemu, Svetoj zemlji – na arapskom Al-Kuds – nastavljaju bjesniti sukobi. Nedavna eskalacija planula je na kraju ramazana u džamiji Al-Aksa.

DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v3i1.43 UDK:327.39(497.6)
Pregledni stručni rad

Europska kolektivna sigurnost iz temelja je uzdrmana ruskom invazijom na Ukrajinu. U tom kontekstu, Bosna i Hercegovina je prepoznata kao jedna od najranjivijih tačaka europskog sigurnosnog okvira. Ovaj rad analizira poziciju BiH u širem kontekstu regionalne balkanske sigurnosti

DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v3i1.44; UDK: 28-184.3(048.83)

Prikaz knjige: Mustafa Cerić, Kritika čiste vjere,

Sarajevo, Centar za dijalog – Vesatijja, 2021, 200 str.

Copyright © 2020. Powered by Svjetionik. All rights reserved.