DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v4i2.65 UDK: 28:008 008:28
Pregledni stručni rad

Ovaj rad pokušava proniknuti u zasluge islamske civilizaciju u promociji napretka čovječanstva i uzroke pada i povlačenja islamske civilizacije s globalne kulturne i političke scene. Osnovna misao jeste u tome da svijetom nikad nisu vladale ni slabe ni agresivne civilizacije, već su svijetom uvijek vladale kooperativne civilizacije, među kojima islamska civilizacija može poslužiti kao dokazani povijesni primjer civilizacijske kooperativnosti. .

Stoga autor tvrdi da oporavak islamske civilizacije nije ni u izolaciji ni u asimilaciji, već u afirmaciji civilizacijskih vrijednosti koje su zajedničke cijelom čovječanstvu.

Ključne riječi: islamska civilizacija, afirmativna historija, kontinuitet i promjena, inkluzivna historija, vjerski pluralizam, kulturna interakcija, izolacija, asimilacija, afirmacija

Copyright © 2020. Powered by Svjetionik. All rights reserved.