DOI: 10.1017/9781108751643
Cambridge University Press, 2020. 306 strana

Knjiga Ahmeta Davutoglua dolazi u vrijeme još jednog geopolitičkog potresa, ovog puta na evropskom kontinentu, na kojem je konvencionalni rat do jučer bio nezamisliv.

Njena temeljna teza je da svaki međunarodni sukob sadrži sjeme za novi poredak, kao što novi poredak sadrži sjeme za novi sukob. Svaki poredak ima ugrađene sistemske greške, koje ga postepeno razgrađuju, i koje na koncu dovode do novog sistemskog potresa. Njega je moguće spriječiti ako se sistemske slabosti koriguju ili strukturalne komponente vrate svoju funkcionalnost, što autor detaljno analizira u drugom dijelu knjige.

Copyright © 2020. Powered by Svjetionik. All rights reserved.