DOI: 10.52510/sia.v2i2.34; UDK: 929 Korkut D.

Hikmet Karčić, Derviš M. Korkut: A Biography : Rescuer of the Sarajevo Haggadah

El-Kalem : Institute for Islamic Tradition of Bosniaks, Sarajevo, 2020., 85 p., ISBN 978-9958-23-535-1 (El Kalem); ISBN 978-9958-575-17-4 (Institute for Islamic Tradition of Bosniaks)

Copyright © 2020. Powered by Svjetionik. All rights reserved.