Prijavite se na obavijesti o novim sadržajima

* Budite obaviješteni na vrijeme o novim sadržajima

Posljednje objave

Illuminatio/Svjetionik/Almanar je naučni časopis za afirmaciju novih ideja o vjeri, moralu, naciji, društvu i državi, uz istodobnu afirmaciju tradicije (taṣdīqa) i inovacija društvene i državne misli (tadždīd). Illuminatio/Svjetionik/Almanar poziva ulemu, učenjake, filozofe i druge autore s područja društvenih i humanističkih nauka da bace novo svjetlo na kritična pitanja i teške izazove savremenog promišljanja religije, filozofije, etike, povijesti, umjetnosti, državotvornosti, društvenih i humanističkih nauka, a u kontekstu historijskih i savremenih bosanskih, regionalnih i svjetskih dešavanja. Objavljvljuju se članci koji su utemeljeni ne samo na izvorima Božanske objave, već i na osobnom razumijevanju i iskustvu o Bogu, čovjeku i svijetu. Časopis je otvoren za objavljivanje prijevoda važnih radova i prikaze knjiga.

ISSN 2712-1321 (Print)

ISSN 2712-133X (Online)

Jezik: Bosanski i engleski

Časopis izlazi dvaput godišnje

Stavovi izraženi u časopisu su autorski i nužno ne odražavaju stavove Uredništva.

Illuminatio/Svjetionik/Almanar is a peer-reviewed scientific journal for the promotion of novel ideas on religion, morality, nation, society and state, as well as of tradition (taṣdīq), and new approaches to thought on society and state (tadždīd). Illuminatio/Svjetionik/Almanar invites the ulama, scholars, philosophers and other authors in the area of social studies and humanities to shed new light on critical issues and the difficult challenges of contemporary reflection on religion, philosophy, ethics, history, arts, statehood, social studies and humanities in the context of historical and contemporary Bosnian, regional and global events. It will publish papers which are based both on the sources of Divine Revelation and on the personal understanding and experience of God, man and the world. The journal is also open to publishing translations of significant writings and book reviews.

ISSN 2712-1321 (Print)

ISSN 2712-133X (Online)

Language: Bosnian and English

The journal is published twice a year.

The ideas expressed in content we publish are those of the writers and scholars who expressed them and not necessarily the views of the Editorial board.