Bog je svjetlo nebesa i zemlje! (Kur'an, 24:35)

Duša je kao lampa od stakla,

spoznaja je svjetlost od plamena,

a mudrost Božija je ulje!

Ako se upali, živ si, ako se ugasi, mrtav si! (Ibn Sina)

U toku naših najmračnijih trenutaka

moramo se usmjeriti da vidimo svjetlo! (Aristotel)

Polazeći od toga da je razumijevanje ljudskog duha, duše, uma i srca primarni uvjet za razumijevanje odnosa između Boga i svijeta te odnosa između Boga, čovjeka i svijeta, cilj časopisa „Illuminatio“, „Svjetionik“, „Almanar“ je oživljavanje čistog duha u ljudskoj duši i prosvjetljenje čistog uma u ljudskom srcu kroz podsjećanje duše na njen iskonski zavjet Svevišnjem Bogu, te poticanje uma da traži pravi put do spoznaje aspolutne istine kroz teoriju i praksu taṣdīq, afirmacija tradicije i tadždīd, obnovu misli u službi sadašnje i buduće duhovne i humanističke misli o poštenom individualnom i zdravom društvenom životu.

Puni tekst, pdf