Svezak 3, br. 2; godina III; jesen 2022

U ovom broju akademik Mehmed Akšamija nastavlja svoju epohalnu priču o obzorjima duha “umjetnosti” s osvrtom na imanentne i transcendentalne dimenzije “umjetnosti” u islamu kroz lik i djelo homo islamicusa.

DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v3i2.48 UDK: 28:[7.033.3:316.722]
Izvorni naučni rad

Namjera ove analize je nastaviti prethodno započetu raspravu o nekim dijelovima povijesti onog što se deklarira ili titulira kao „islamska umjetnost“ u kritičnom okviru kako okcidentalno-vesterniziranih tako i nekih muslìmānskīh teorijskih pogleda.

DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v3i2.49 UDK: 778.6:7.033.3 UDK: 28-852.5:778.6 UDK: 28-523.4:7.033.
Izvorni naučni rad

Arhitektura munare pripada kulturnoj historiji predislamske umjetnosti. Islamski opažena vertikala je semiološki transcendentno metaforički znak, téhnē, vjerske arhitekture, gnomon*2 – fenomenskokonfiguralni zodijački hronometar. Fenomen fizis-oblik je konfiguralno sakralno uzdignuće supstance – imanentno artikulirana svrha u islamu.

DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v3i2.50 UDK: 28:[316.624:329](497)
Izvorni naučni rad

Ovaj rad zasnovan je na mom osobnom iskustvu rata i mira u Bosni. Osnovna ideja je da je lakše započeti rat nego ga zaustaviti. Dakle, poslijeratni oporavak ili izgradnja mira nije jednostavan proces.

DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v3i2.52 UDK: 2-154:26./.28]:2-157
Izvorni naučni rad

Ovaj članak prati ideju binarnosti između jedne religijske istine i druge religijske laži. Ciklus prave i lažne religije započeo je rođenjem biblijskog monoteizma. Iako monoteizam kršćanstva nije bio ni prvi ni posljednji koji je klasifikovan u ovu tipologiju, autor tvrdi da ga je njegova posebna lokacija u historijskom razvoju monoteističkih zajednica natjerala da postane najekskluzivnija. Dakle, kršćanstvo teži totalitarizmu, dok judaizam i islam, iako su podjednako elitistički kao i kršćanstvo, to ne čine.

DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v3i2.51 UDK: 28-788:929 Rida R. S.
Izvorni naučni rad

Ovaj članak je uporedni prikaz tri glavne ličnosti islama u moderno doba: Džamāl al-Dīna al-Afghānije, Muḥammada ‘Abduhua i Rašīd Riḍāa s posebnim fokusom na naslijeđe Shykha Rašīda Riḍāa u kombinaciji islamske reforme i islamske tradicije (selefizma). Džamāl al-Dīn al-Afghānī je prikazan kao revolucionar koji je u islamu vidio elemente jedinstva i mobilizacije.

DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v3i2.53 UDK: 28-74:323.28
Ostali nekategorizirani radovi: prikazi

Prijetnja ekstremizma i terorizma posljednjih godina je u velikoj mjeri potpomognuta stvaranjem haosa oko fetve (pravne i moralne norme u islamu) od strane ekstremista. To je drsko kršenje tradicionalne institucije fetve u islamu.

DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v3i2.54

Prikaz knjige: Ajla Čustović, Islam i ljudska prava

Zagreb, Ljevak, 2022, str. 343.