Svezak 4, br. 1; godina IV; proljeće 2023

Poštovani čitatelji,

Ovo je sedmi broj (Svezak 4, br. 1, proljeće 2023) našeg i vašeg časopisa Illuminatio/Svjetionik/Almanar. U ovom broju imate privilegiju da se u kontinuitetu upoznate dublje i šire s pojmovima ars – tehne – zanat - fann - qadar/ṣināʿat u „umjetnosti“, pojmove koje akademik Mehmed Akšamija približava našem razumijevanju, a sve s ciljem da se na adekvatan način prepozna bitna razlika između unaprijed projektirane vesternizirane umjetničke „zbilje“ i konstantno-kreativne islamske „umjetničke“ qadar/ ṣināʿatske genijalnosti, originalnosti i osebujnosti u liku i djelu homo islamikusa.

DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v4i1.59 UDK: 28:[7.01:111.852]
Izvorni naučni rad

Cilj ovog eseja je raspraviti posebno pitanje mogućeg teorijskog odnosa između modaliteta diskursa qadar/ṣināʿata i drugih “formi umjetnosti”, proširujući prethodne rasprave o onome što je deklarirano ili nazvano “islamska umjetnost” unutar okcidnetalno-vesterniziranih teorijskih stajališta, nasuprot onome što takvi pojmovi mogu sadržavati unutar islamskog civilizacijskog kruga, ili implicirati unutar stručno-akademske kvalifikacije.▼1 Tačnije, želimo prezentirati iskustvo homo islamicusa koje karakterizira simbolična Božja prisutnost, a gdje se dobročinstvo i milosrđe manifestiraju posredstvom mnoštva estetiziranih formi djelanja/ṣināʿata, temeljem mudrosti prisutne u personificiranim uređenim postavkama, koloritu, veličinama i proporcijama kako geometrijskih figura, tako i likova i objekata.

DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v4i1.57 UDK: 28:929 Maturidi A. 28-42
Izvorni naučni rad

Postoji konsenzus danas među muslimanskim učenjacima: muslimanska globalna nacija (ummet) je u velikoj krizi. Ova kriza je slična dvjema najvećim krizama u muslimanskoj povijesti: krizi pada Abbasidskog khilāfeta u 13. stoljeću i kriza ukidanja Osmanskog khilāfeta u 20. stoljeću. Trenutna kriza pak ima različite vanjske i unutrašnje uzroke. Izazov za nacije, kao i pojedince u krizi, je da otkriju koji dijelovi njihovih identiteta dobro funkcioniraju i ne treba ih mijenjati, a koji dijelovi više ne funkcioniraju pa ih treba mijenjati.

DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v4i1.61 UDK: Al-Bašir Lisjud: 130.3
Esej

Fenomen razvoja čovjeka doima se središnjim pitanjem u filozofskoj i religijskoj misli s ciljem prevladavanja stanja moralne degradacije u kojoj se sam čovjek našao. U tom kontekstu, gnostička je misao predstavljala jedan od inovativnih načina čitanja preko kojeg su njeni promotori ponudili obrazovnu alternativu za izbavljenje čovjeka iz situacije moralnoga posrnuća i stanja sukoba civilizacija među narodima.

DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v4i1.58 UDK: 821.111.09:28 28:34.231.14
Izvorni naučni rad

Rushdie afera u kontekstu rasprave o islamu i ideji univerzalnih ljudskih prava

Islam i univerzalna ljudska prava predmet su suvremenih rasprava kako u akademskim, tako i u javnim krugovima.

DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v4i1.56 UDK: 228-175
Pregledni članak

Esej ukazuje na jednu od temeljnih opasnosti za planetu Zemlju, koja proistječe iz suštinske razlike između potencijala kojima je čovječanstvo nekada raspolagalo i onoga čime sada raspolaže. Autor ističe da od stvaranja prvog čovjeka pa do nedavne prošlosti čovječanstvo, svim onim čime je raspolagalo, nije moglo uništiti samo sebe, ono nije moglo prerasti u neposrednu prijetnju samome sebi i nije imalo kapaciteta da svoj opstanak dovede u pitanje. Jedna razlika dijeli ovo naše današnje čovječanstvo od svih drugih minulih i davnih izdanja čovječanstva – današnje čovječanstvo u stanju je sebe uništiti, u stanju je sebi označiti kraj, pa i – sportski rečeno – ʼodsvirati krajʼ samoj planeti Zemlji i svim oblicima života na njoj.

DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v4i1.55 UDK: 929 Ðozo H.
Izvorni naučni rad

Kao najizrasliji islamski intelektualac socijalističkog perioda Bosne i Hercegovine, Husein Đozo dao je nemjerljiv doprinos razvoju i afirmaciji nacionalne samobitnosti Bošnjaka. Autorskim ostvarenjima i društvenim angažmanom značajno je sudjelovao u popisu stanovništva sedamdesetih godina prošlog stoljeća doprinoseći na taj način ideji ravnopravnosti građana i naroda svoje države.

DOI: https://doi.org/10.52510/sia.v4i1.60

Pristranost u popularnoj kulturi.
Prikaz knjige: autor Anas Al- Shaikh-Ali, Istanbul: MAHYA Yayıncılık, 2023, 351 str., ISBN: 978-605-72206-2-2