Svjetionik #3
Godina II, proljeće 2021; izabrani članci

Riječ glavnog urednika: Povratak izvoru

Kada smo razmišljali o pokretanju magazina Illuminatio/Svjetionik/Almanar, imali smo na umu da se ljudska historija sastoji od misli i akcije. Misao kod čovjeka pokreće volju za uspjehom (al-nadžāḥ) „ovdje-i-sada“, a akcija kod čovjeka proizvodi nadu (al-ridžāʼ) za priznanjem i nagradom (al-adžr)...

Islamska umjetnost - prvi dio

Namjera ove analize je započeti raspravu o nekim dijelovima povijesti onog što se deklarira ili titulira kao „islamska umjetnost“ u kritičnom okviru kako okcidentalno-vesterniziranih tako i nekih muslìmānskīh teorijskih pogleda. Analizom i postavljanjem granica u skladu s prevladavajućim...

Bošnjaci i Bosna: studija iz filozofije politike (3)

Treći, završni dio ove studije, analizira odnos Bošnjaka i Bosne kroz interakciju tri hronološki i problemski povezana procesa. Prvim postupkom, definiranim kao ‘arheologija politike zaborava’, rekonstruiraju se, u svim dosadašnjim istraživanjima potpuno zapostavljeni, aspekti geneze historijskih...

Važnost međureligijskog dijaloga o temi etike i zakona: Globalna perspektiva

Ovaj članak zalaže se za oživljavanje međureligijskog dijaloga o etici i zakonu kao instrumentu mira i pomirenja. Dok je prvu fazu međureligijskog dijaloga obilježila značajnu istaknutost ovih tema, one su u drugoj fazi postale manje važne. Ovo treba ispraviti iz dva razloga. Teoretski je...

Nevjernik ili pagan? Polisemija glagola kafara u Kur'anu

Ovim člankom autor istražuje značenje korijena k-f-r u Kur'anu, dovodeći u pitanje praksu prevođenja imenice kāfir kao „nevjernik“. Autor tvrdi da postoje razlike između idiomatskog frazalnog# glagola kafara bi-, koji uistinu znači odbiti ili nevjerovati, i prostog neprelaznog glagola kafara i...

Možemo li postati hodajući Qurani?

Mi muslimani smo naučili slijediti Sunnet Poslanika, njegov život i njegovu praksu. Prvi koraci u tome su obavljanje namāza kao što je on obavljao, davanja zekāta jednako velikodušno i na vrijeme kao što je on to radio, obavljanje hadždža i ʿumre kao i on. Na taj način mi izvršavamo obrede naše...