Svjetionik #4
Godina II, jesen 2021; izabrani članci

Uvodnik

U ovom broju pero akademika Mehmeda Akšamije nudi vam nastavak analize umjetničkog djelanja (qadar/ṣināʿata) u okviru islamskog svjetonazora. Svojom analizom i postavljanjem granica u skladu sa priznatim autoritetima „islamske umjetnosti“, akademik Akšamija, po prvi put, jasno definira modalitete...

QADAR/ṢINĀ´AT – produkt klasično-tradicijskog odnosa prema Kur’ānu, Sùnnetu i Hadīsu - drugi dio

Namjera ove analize je nastaviti započetu raspravu (iz prethodnih brojeva) o nekim dijelovima povijesti onog što se deklarira ili titulira kao „islamska umjetnost“ u kritičnom okviru kako okcidentalno-vesterniziranih tako i nekih muslìmānskīh teorijskih pogleda. Analizom i postavljanjem granica u...

O Bošnjacima, islamu i socijalizmu

Naslijeđe jugoslavenskog socijalizma još je djelotvorno na identitarnu ravan država i naroda sljednika te bivše zajedničke države. Odnos komunističke doktrine i religije, u našem ispitivanom slučaju islama, posebno zaokuplja pažnju istraživača. Na marginama isčitavanja dvije recentne knjige o...

Muslimanski utjecaj na pravnu reformu kralja Henryja II u Engleskoj u XII stoljeću

Poduzimanje pravne reforme postaje nužno onda kada pravni sistem ne odgovara na potrebe društva u promijenjenim društvenim okolnostima. Reformu pravnog sistema moguće je provesti na temelju postojećih izvora, unutar pravnog sistema koji se želi reformirati ili putem pozajmljivanja pravnih...

Fundamentalno razumijevanje vjere i morala

Za muslimane širom svijeta postoji nekoliko osnovnih riječi ili pojmova u islamu koji služe za obnavljanje osnovnog vjerovanja i znanja kod ljudi koji bi htjeli osjetiti suštinu islama u njegovim temeljnim vrijednostima kao preduvjet za razumijevanje svrhe ovosvjetskog života i svrhe vjerovanja u...

Zašto je Dante Alighieri osudio Poslanika Muhammeda, A. S., na pakao?

Ove 2021. godine obilježava se 700 godina od smrti Dantea Alighierija, italijanskog pjesnika, književnika i mislioca kojeg mnogi časte velikim pridjevima i znakovima priznanja. Povodom te godišnjice ovaj esej bavi se, ukratko, nekim razlozima zašto je Dante u svome djelu Božanstvena komedija,...