Svjetionik #8
Godina IV, jesen 2023; izabrani članci

Uvodnik

Poštovani čitatelji, Namjera našeg/vašeg magazina „Illuminatio/Svjetionik/Almanar“ je da vam u današnjoj krizi smisla i humanizma pružimo makar malo duhovnog zraka kako bi se osjećali sretnim i zadovoljnim. U ovom osmom broju akademik Akšamija nas/vas iznova vodi u svoj đulistan – ružičnjak, gdje...

Antagonizam okcidentalnog određenja umjetnosti i karakterizacije modaliteta diskursa qadar/sinaʿata (prvi dio)

U radu se analizira odnos između okcidentalno-vesterniziranog poimanja umjetnosti i mogućeg statusa umjetnosti unutar jedinstvenog diskursa – al-thawābit al-islāmiyyah, te estetsko-metafizičkog iskustva tradicionalne islamske sistematizacije znanja – ṣināʿat al-kitābah, odnosno akta činjenja...

Filozof iz Samarkanda: teorija svojstava kod Abu Mansura al-Maturıdıja

Ovaj članak pokušava nadoknaditi nedostatak priznanja teologu hanefijske tradicije iz Samarkanda Abū Manṣūru al-Māturīdiju za njegov filozofski doprinos u muslimanskoj teologiji u pogledu teorije Božanskih svojstava. Posmatrajući al-Māturīdīja kao ranog teoretičara tropa, autor je istražio...

Dr Ahmed Smajlović i orijentalizam

Ovo djelo je posvećeno liku i djelu dr. Ahmeda Smajlovića sa fokusom na njegov odnos prema orijentalizmu. Namjera je pokazati opseg utjecaja orijentalizma na arapsku misao i književnost prema mišljenju dr. Smajlović.

Dobrodušni Albanac: Bajram Murati i zaštitnici Islama (prvi dio)

Članak analizira biografiju Bajrama Muratija (1930–2013), albanskog izbjeglice na Novi Zeland, te sporove oko simboličkih prostora i značenja unutar novozelandske muslimanske zajednice tokom 1960-ih, 1970-ih i 1980-ih. U središtu analize stoje razgovori oko liderstva između Muratija, kao izvršnog...

(HIERO) historija i islamska civilizacija

Ovaj rad pokušava proniknuti u zasluge islamske civilizaciju u promociji napretka čovječanstva i uzroke pada i povlačenja islamske civilizacije s globalne kulturne i političke scene. Osnovna misao jeste u tome da svijetom nikad nisu vladale ni slabe ni agresivne civilizacije, već su svijetom...

Savršeni čovjek (al-insanu al-kamil) u tafsiru, hadithu i tasawwufu

U ovom radu pokušali smo prikazati osnovne karakteristike islamskog učenja o „savršenom čovjeku“, koje je svoju kulminaciju doseglo u islamskoj duhovnosti, tj. taṣawwufu. Islamsko ili tesavufsko učenje o Savršenom čovjeku nikako se ne može dovesti u vezu sa kršćanskim ili budističkim poimanjem...

Sistemski potres i borba za svjetski poredak

Knjiga Ahmeta Davutoglua dolazi u vrijeme još jednog geopolitičkog potresa, ovog puta na evropskom kontinentu, na kojem je konvencionalni rat do jučer bio nezamisliv.
Copyright © 2020. Powered by Svjetionik. All rights reserved.